Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci župan Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Đulovac (Klasa: 920-11/17-01-3, Ur.broj : 2103-09-17-2 od 07. kolovoza 2017. godine, Općinsko povjerenstvo Općine Đulovac za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

OBAVJEŠTAVA građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE-TUČE

1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE

A. dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
B. oštećeni mogu prijaviti štetu od 9. kolovoza do 21. kolovoza 2017. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đlovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac
C. šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

2. PRIJAVA ŠTETE

Šteta se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Đulovac ( obrasci ispod ovog teksta) ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji i član Povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu.
b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine.
c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete.
d) kopiju registracije tvrtke.
e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom.
f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti ili priložiti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica te procijenjeni % štete prouzrokovane tučom.

Posebno se naglašava da se podaci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara !

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

Obrazac za prijavu štete -EN i Oduku o proglašenju elementarne nepogode možete preuzeti na linkovima:

Icon
Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode EN

Icon
Odluka o proglašenju štete od elementarne nepogode-tuče na području Općine Đulovac