Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

 

Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača.

Tekst javnog poziva sa obrascom  i popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Icon
Javni poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti
Icon
Obrazac za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti
Icon
Dokumentacija za nadmetanje -prijedlog
Icon
Troškovnik-prijedlog
Icon
Prijedlog ugovora
Icon
Nacrti i tehničke specifikacije