Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se:

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:

 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

 

Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača.

Tekst javnog poziva sa obrascom  i popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima: