Poziv za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac

Općina Đulovac raspisuje Natječaj za za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac sa uključenim javnim sadržajima

Rok dostave radova je 28. rujna 2017. godine do 12 sati predajom neposredno u pisarnici Općine Đulovac ili preporučeno poštoma na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac

Zainteresirani ponuditelji tekst Natječaja mogu preuzeti na linku: