Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju igrališta za mali nogomet s umjetnom travom u naselju Katinac., Klasa; 406-01/23-02/1; Urborj:2103-08-03-23-03 od 11.07.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju igrališta za mali nogomet s umjetnom travom u naselju Katinac Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija: