Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/2021 i 8/2022- statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.5/202 i 29/2022 – izmjene i dopune) Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija u privitku: