Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda, te objavljuje Poziv za dostavu ponuda.

Gospodarski subjekt kojem se upućuje poziv:

1. IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Babonićeva 32, 10 000 Zagreb E:mail: irene@ipz-uniprojekt.hr
2. IPT inžinjering d.o.o.. Našička 47, 10 000 Zagreb E-mail: ipt@iptinzenjering.hr
3. HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek E-mail: hidroing@hidroing-os.hr

Tekst poziva za dostavu ponuda sa pripadajućom dokumentacijom može se preuzeti na poveznici:

Poziv za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda