OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU U PONUDA

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-16-1/2016/BN

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima je upućen poziv:

1. Poljoprivredna zadruga “Skočaj” iz Đulovca, bana J. Jelačića 6 , e-mail:pzskocaj@net.hr
2. DARKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, J: Kozarca 19, Daruvar e-mail: damir.lnenicek@darkom-daruvar.hr
3. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46, e-mail: jakovic.promet@gmail.com
4. Obrt „NIKOLIĆ TOURS“ vl. Rade Nikolić, Đurina 50, Đulovac, e-mail: nikolictours@gmail.com

Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama www.djulovac.hr

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 16

Evidencijski broj nabave: E-16-1/2016/BN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 80.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Rok za dostavu ponuda je 29. travanj 2016. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linkovima:

1. Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području     Općine Đulovac
2. Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti
3. Troškovnik-pdf
4. Troškovnik- excel

Povećaj font
Kontrast