Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za za pružanje usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2023. godinu Klasa; 310-02/23-01/1, Urborj:2103-08-03-23-03 od 31.01.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave za pružanje usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2023. godinu Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-izmjene i dopune

U Pozivu za dostavu ponuda za pružanje usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2023. godinu, Klasa: 310-02/23-01/1, Urbroj:2103-08-03-23-03
U Đulovcu, 31. siječnja 2023. produljuje se rok za dostavu ponude koji je produljen do četvrtka 16. veljače do 12.00 sati.

Dokumentacija: