Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) na prijedlog Općinskog načelnika i potpisanog zahtjeva 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac sazivam 9. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 06.kolovoza 2018. (ponedjeljak ) s početkom u 14.00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje Odluke o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

3. Usvajanje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Odluku o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa

6. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.