Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam vanrednu 27. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

14. travnja (srijeda) 2021. g. s početkom u 10.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

5. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini u općini Đulovac o prihvaćanju Izvješća

6. Odluka o prihvaćanja Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2020. godini

7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu u 2020. godini

8. Odluka o prihvaćanu Izvješća o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za 2020.

9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

10. Odluka o sklapanju Ugovora između Općine Đulovac i VZO Đulovac o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti VZO Đulovac u 2021. godini

11. Donošenje Zaključka o uplati donacije za pomoći pri kupnji pulsnog generatora za liječenje Lukasa Kolića