Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam vanrednu 25. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

29. siječnja (petak) 2021. g. s početkom u 10.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. I. izmjene i dopuna Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu

3. Program potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Đulovac