U sklopu projekta „Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine Đulovac “ Općina Đulovac  organizira  informativnu radionicu na temu:

NABAVA I USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE ĐULOVAC

 

Predavač: Vedran Čarapović, mag. ing. traff.

 

 

Sadržaj radionice: kroz radionicu građani će se   upoznati s načinom funkcioniranja mobilnog reciklažnog dvorišta, terminima rada kao i vrstama otpada koje će se preuzimati u mobilnom reciklažnom dvorištu u svrhu učinkovitog gospodarenja otpadom uz smanjenje odlaganja otpada na odlagalištima.

 

Utorak 26.10.

 

Srijeda 27.10.

 

Četvrtak 28.10.

 

16:00 Batinjani-Društveni dom 16:00 Veliki Bastaji-Društveni dom 16:00 Velika Babina Gora-Društveni dom
16:45 Vukovije-Društveni dom 16:45 Miletinac-Društveni dom 17:00 Đulovac-Vatrogasno dom Đulovac
17:30 Maslenjača-Društveni dom u M. Maslenjači 17:30 Koreničani-Društveni dom