Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Ured državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji na temelju članka 87. stavak 1. i 2, Zakona lokalnim izborima ( “Narodne novine” broj: 144/12. i 121/16.) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023- 0l /17 -01/2 I 7; URBROJ: 515-02-02-01/ 1-17-8. od 25. svibnja 2017 . godine sazvao je I. konstituirajuću sjednici Općinskog vijeća Općine Đulovac dana 14.06.2017.(srijeda) s početkom u 11.00 sati.