Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekti kojima je upućen Poziv za dostavom ponuda:
1. IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Babonićeva 32, 10 000 Zagreb E:mail: irene@ipz-uniprojekt.hr
2. IPT inžinjering d.o.o.. Našička 47, 10 000 Zagreb E-mail: ipt@iptinzenjering.hr
3. HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek E-mail: hidroing@hidroing-os.hr
4. Institut IGH d.d. Janka Rakuša 1, Zagreb, E-mail: igh@igh.hr

Tekst poziva za dostavu ponuda može se preuzeti na linku
poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti

Povećaj font
Kontrast