Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, po hitnom postupku sazivam 22. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 30. listopad (petak ) 2020. g. s početkom u 11.00 sati. Način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac

3. Odluka o načinu upravljanja grobljima na područja Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2019.

5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu

6. Program potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19

7. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebu izgradnje SRC Đulovac

Obrazloženje:

— uvjetovano izvanrednom situacijom nastale pandemije virusa COVID19

Upute za rad sjednice putem e-maila/mobitela:

Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (11:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća 091 605 53 92 odgovor „Prisutna/tan“.

Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac, izuzev predsjednika Vijeća.

1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.

2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za prijedlog Dnevnog reda za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac.

3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Đulovac.

5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluka o načinu upravljanja grobljima na područja Općine Đulovac.

6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2019.

7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu

8. . Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebu izgradnje SRC Đulovac

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.

Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela 091 605 53 92 kao i na telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.

Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na ovim web stranicama u privitku.