Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, po hitnom postupku sazivam 21. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 14. kolovoza (petak) 2020. g. s početkom u 14:00 sati u Hrvatskom domu u Đulovcu

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

4. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu

5. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Đulovac

6. Informacija o provedenom upravnom nadzoru u Općini Đulovac

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.