Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, po hitnom postupku sazivam 20. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

21. svibanj (četvrtak ) 2019. g. s početkom u 11.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i  telefona/mobitela

Za sjednicu  predlažem slijedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
 2. Donošenje odluke o usvajanju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Đulovac
 3. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
 4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 7. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Đulovac
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o.

Obrazloženje:

Predložene točke Dnevnog reda moraju se hitno donijeti, jer bi odgađanje odnosno održavanje redovne sjednice, time i odgode datuma sjednice, proizvelo znatnije štete.

— uvjetovano izvanrednom situacijom nastale pandemije.

 

Upute za rad sjednice putem e-maila/mobitela:

Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (11:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail  Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com  odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća  091  605 53 92 odgovor „Prisutna/tan“.

 Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac, izuzev predsjednika Vijeća.

 1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.
 1. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za  Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
 2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za Donošenje odluke o usvajanju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Đulovac
 3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
 4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.o. ___
 6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
 7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 8. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 9. Zatimće vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Đulovac
 10. Zatimće vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o.

 

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.

Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela, kao  i  na  telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.

Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na općinskoj web stranici www.djulovac.hr