Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, po hitnom postupku sazivam 19. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan 17. travnja (petak) 2019. g. s početkom u 11.00 sati. Način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red

 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu

3. Donošenju odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Đulovac za 2018. godinu

4. Donošenje odluke o usvajanju Programa upravljanja i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Đulovac

5. Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu

Obrazloženje:

Predložene točke Dnevnog reda moraju se hitno donijeti, jer bi odgađanje odnosno održavanje redovne sjednice, time i odgode datuma sjednice, proizvelo znatnije štete.

— uvjetovano izvanrednom situacijom nastale pandemije.

Upute za rad sjednice putem e-maila/mobitela:

Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (11:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća 091 605 53 92 odgovor „Prisutna/tan“.

Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac, izuzev predsjednika Vijeća.

1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.

2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu

4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenju odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Đulovac za 2018. godinu

5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje odluke o usvajanju Programa upravljanje i raspolaganje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Đulovac

6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite kojim se omogućava nesmetano kretanje bez propusnice između Grada Daruvara i Općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač zbog prostorne povezanosti u jedinstvenu cjelinu

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.

Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela, kao i na telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.

Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

Icon
Poziv na 19. izvanrednu sjednicu OV općine Đulovac - radni materijali
Povećaj font
Kontrast