Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 11. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 03. prosinca 2018. ( PONEDJELJAK) s početkom u 13:00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže Gornja Vrijeska

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnju vodovodne mreže Gornja Vrijeska

4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Đulovac za 2019. godinu

5. Pitanja i prijedlozi

 

Icon
Radni materijali za 11. sjednicu OV