Općina Đulovac potpisala je dana 11.09.2020. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac“.
Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0032.
Ukupna vrijednost projekta je određena u iznosu 136.260,00 kuna, dok ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 136.260,00 kuna. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 115.821,00 kuna.
Ugovor je u ime Općine Đulovac potpisao načelnik Drago Hodak, u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ministar Tomislav Ćorić te u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktor Siniša Kukić.
Cilj koji se želi postići ovim projektom je smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta u skladu načelima održivog razvoja zaštite okoliša gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Nabavom mobilnog reciklažnog dvorišta omogućili su se spremnici raznih veličina u koji će skladištiti otpad do 33 različite frakcije otpada sukladno Dodatku III Zakona te dodatna 2 spremnika za uljne filtre i otpadni antifriz.
Svrha projekta je povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu Cerik. Također se projektom postiže bolje upravljanje i organiziranje sakupljanja određenih vrsta otpada. U mobilnom reciklažnom dvorištu dolazi do unapređenja kvalitete usluge i smanjivanja troškova u sustavu gospodarenja otpada.
Provedbom projektnih aktivnosti osigurat će se odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Đulovac.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.