Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac- Stručni suradnik – voditelj EU  projekata – 1 izvršitelj

Cijeli tekst Oglasa sa pripadajućim dokumentima možete preuzeti na poveznicama:

-Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac- Stručni suradnik – voditelj EU  projekata – 1 izvršitelj
– Podaci vezani uz oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac na određeno vrijeme na radno mjesto: Stručni suradnik – voditelj EU projekata – 1 izvršitelj
– PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
–  Odluka  o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik – voditelj EU projekata