Dana 4. lipnja 2021. u prostorijama Hrvatskog doma u Đulovcu održana je 1. konstituirajuća sjednica VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je NIKOLA JAKOVIĆ iz Malih Bastaja 19a sa kandidacijske liste : DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU , STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS , NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REF ORMISTI, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH , GRAĐANSKO-LIBERALNA SAVEZ – GLAS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ, Nositelj kandidacijske liste: ANĐELKO KOLIĆ

Za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je IVAN ŠILAR iz Velikih Bastaja 113 sa liste DOMOVINSKI POKRET – DP

U Općinsko vijeće Općine Đulovac izabrani su:

I. Sa kandidacijske liste : DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU , STRANKA UMIROVLJENIKA – SU, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS , NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REF ORMISTI, NEZAVISNI SELJACI HRVATSKE – NSH , GRAĐANSKO-LIBERALNA SAVEZ – GLAS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆ E RADIĆ, Nositelj kandidacijske liste: ANĐELKO KOLIĆ dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani

– BOŽO GRGIĆ

– NIKOLA JAKOVIĆ

– ANĐELKO JAKOVIĆ

– NIKOLA JAKOVIĆ

– GASPAR ANDREJIĆ

II. sa kandidacijske liste HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj kandidacijske liste: DRAGO HODAK dobila je 5 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

– JOZEFINA DELIGEGIĆ

– TUNA IVIĆ

– AUGU STIN ČOVIĆ

– SILVIJE DEVALD

– IVICA TOMIĆ

III. sa liste DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: IVAN ŠILAR dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

– IVAN ŠILAR

– PRENKO JAKOVIĆ

IV. sa kandidacijske liste SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: SEBASTIJ AN SIMONOVIĆ dobila je 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran

– SEBASTIJAN SI MONOVIĆ

Na osnovi članka 107. stavaka 1 i 2. u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 ), utvrđuje se da na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Đulovac nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacional ne manjine, te se broj članova općinskog vijeća povećava za 2 mjesta.

U skladu s člankom 107. stavkom 3. Zakona raspisat će se dopunski izbori za članove Općinskog vijeća Općine Đulovac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.