Odluke o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na temelju članka 90. c Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 i 19/13 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac donio je

ODLUKU o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika

1. Na lokalnim izborima za općinskog načelnika Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Đulovac od 4. lipnja 2017., na dužnost općinskog načelnika Općine Đulovac, izabran je Drago Hodak iz Vukovja 44,  rođen 12.10.1967.godine, OIB:6980575181

2. Na lokalnim izborima za općinskog načelnika Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Đulovac od 4. lipnja 2017., na dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Đulovac, izabran je Tuna Ivić iz  Velikih Bastaja 114  rođen 20.10.1969.godine, OIB:20838027676.

Odluke možete preuzeti na linkovima:

Odluka o o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika

Odluka o o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika