Na temelju članka 9. i 12. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, od 03. veljače 2014. godine, članka 20. Odluke o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 5/XIV) , a na temelju Zapisnika Komisije za provedbu postupka prijenosa poslovnog udjela uz naknadu trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. usmenim javnim nadmetanjem o provedenom postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132, Klasa: 943-06/15-01/2, urbroj:2111/05-01-15-01-K od 27.08.2015. sukladno Javnom pozivu za sudjelovanjem u postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem sa sjedištem u Đulovcu, Đurina 132 objavljenog u Bjelovarskom listu od 17.08.2015. Skupština društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o., Đulovac koju čini Općina Đulovac zastupana po općinskom načelniku Dragi Hodaku donijela je dana 31. kolovoza 2015.
ODLUKU o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem
Tekst Odluke i popretnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima_

1. Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača za prijenos poslovnog udjela uz naknadu društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora usmenim javnim nadmetanjem

2. Zbirno izvješće o podnesenim ponudama

3. Zapisnik o provedenom postupku usmenog javnog nadmetanja za prijenos poslovnog udjela trgovačkog društva ENERGO ĐULOVAC d.o.o.