Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17) i članka 31. Statuta Općine Đulovac ( Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac, 2/2018“),), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 15. svibnja 2018.godine donijelo je

Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Tekst Odluke Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Icon
PGO Općina Đulovac 2017.-2022.