Općinski načelnik donio je odluku o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora za školsku godinu 2020./2021. u iznosu 150,00 kn.

Pravo na sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora imaju svi učenici koji pohađaju Osnovnu školu u Đulovcu uključujući područne škole koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac, a koji pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog pribora nisu ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

Roditeljima/skrbnicima učenica/ka I-VIII razreda koji pohađaju Osnovnu školu u Đulovcu, Jedinstveni upravni odjel izdati će Potvrdu kojom se ostvaruje pravo na jednokratno sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima Osnovne škole u Đulovcu za školsku godinu 2020/2021 u iznosu od 150,00 kuna , uz predočenje :

– osobna iskaznica podnositelja (roditelja ili skrbnika-obostrana preslika)

– OIB podnositelja

– ime i prezime djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Potvrda se može iskoristiti prilikom kupnje isključivo radnih bilježnica i o stalog školskog pribora u slijedećim prodavaonicama:

–  „MAS-KOM“ d.o.o. iz Daruvara, trg. Kralja P. Krešimira IV/6 ili

–  „VACOM“ d.o.o., za informatiku trgovinu i usluge Daruvar , Petra Svačića 20.

Potvrda se predaje izabranom Prodavatelju i uz otpremnicu će se koristiti kao dokaz o preuzimanju školskog pribora i osnova za isplatu isporučenih roba Prodavatelju temeljem računa izdanog prema stvarno ispostavljenim količinama

Potvrde se izdaju u Jedinstvenom upravnom odjelu uz nužno poštivanje mjera zaštite od širenja virusa COVD19 radnima danima, počevši od srijede 29.07.2020.

– ponedjeljak od 10.00 -12.00 sati

– srijeda od 10.00 -12.00 sati

– petak od 10.00 -12.00 sati