Općinski načelnik donio je odluku o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora za školsku godinu 2021./2022. u iznosu 200,00 kn.

Pravo na sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora imaju svi učenici koji pohađaju Osnovnu školu u Đulovcu uključujući područne škole u Velikim Bastajima, Batinjanima i Donjoj Vrijeski , koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Đulovac, a koji pravo na sufinanciranje nabave radnih bilježnica i ostalog pribora nisu ostvarili po drugoj osnovi.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se podizanjem potvrde kojim se ostvaruje pravo na jednokratno sufinanciranje u vrijednosti 200,00 kn koja se podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac. Potvrdu podiže roditelj ili skrbnik učenika i za jednog učenika može se podići jedna potvrda.

Potvrda se može iskoristiti prilikom kupnje isključivo radnih bilježnica i o stalog školskog pribora u slijedećim prodavaonicama:

– „MAS-KOM“ d.o.o. iz Daruvara, trg. Kralja P. Krešimira IV/6 ili

– „VACOM“ d.o.o., za informatiku trgovinu i usluge Daruvar , Petra Svačića 20.

– „DANTKOM“ j.d.o.o. Daruvar, Josipa Jelačića 59 (prostor bivše knjižare i papirnice Donat)

Potvrda se predaje izabranom Prodavatelju i uz otpremnicu će se koristiti kao dokaz o preuzimanju školskog pribora i osnova za isplatu isporučenih roba Prodavatelju temeljem računa izdanog prema stvarno ispostavljenim količinama

U prilogu:

– Odluka o visini sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima Osnovne škole u Đulovcu za školsku godinu 2021/2022.

– Obrazac Potvrde

– Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka