Na temelju članka 100. stavak 4. točka 2. i članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) , članka 32. i 34. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) ,članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), Općinski načelnik Općine Đulovac donio je slijedeću

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskogo poništenju postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda EU.br. nabave E-4/15-BN. nabave E-4/15-BN

Cijelu Odluku možete preuteti na slijedećem linku:

Odluka o poništenju postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda EU, nabave E-4/15-BN