Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2017. godinu, načelnik Općine Đulovac objavljuje

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Tekst odluke sa prilozima možete preuzeti na poveznicama:

– Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

-Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017.

Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017.