Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine Đulovac dana 12. rujna 2023. godine donosi ODLUKU o odabiru ponude za nabavu i ugradnju opreme-igrala za dječja igrališta u naseljima Veliki Miletinac, Batinjani, Velika Maslenjača, Nova Krivaja i Katinac

Odluka se nalazi u privitku: