Na temelju odredbe članka 298. točka 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/2016 i 114/2022) članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine Đulovac općinski načelnik Općine Đulovac dana 20. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU o odabiru ponude za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju igrališta za mali nogomet s umjetnom travom u naselju Katinac

Tekst odluke: