Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 8. sjednici VII. Saziva održanoj dana 20. srpnja 2018. donijelo je

O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

Tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za rekonstrukciji nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda