Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu., ev. br 32-EVM-JN/2021, klasa: 404-03/21-01/4 ,urbroj:2111/05-03-21-03 od 7. prosinca 2021., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenjem radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića „Sunce“ u Đulovcu

Odluku sa pripadajućim Zapisnicima o postupku otvaranja ponuda i postupka pregleda i ocjene ponuda možete preuzeti u privitku: