Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m’ nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN, klasa:361-02/16/01/5-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 30.09.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m’ nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m’ nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46), ev. br. nabave E-6-2/2016-BN

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m' nerazvrstane ceste

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik ootvaranju ponuda-cesta Puklica

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-cesta Puklica