Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi podu u Hrvatsko domu u Đulovcu, ev. br. nabave E-5-1/2016-BN, klasa:361-02/16-02/4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu E-5-1/2016-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu E-5-1/2016-BN

Icon
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu

Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izvođenje radova na izradi poda u Hrvatskom domu u Đulovcu