Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021), Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno puno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za radno mjesto radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijjm i/ili nemoćnim osobama kroz projekt „Zaželi jednake mogućnosti“, UP.02.1.1.16.0455 u Općini Đulovac koji je objavljen dana 10.01.2023. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Općine Đulovac (www.djulovac.hr), te na oglasnoj ploči Općine Đulovac , sukladno Zapisniku o provedenom postupku i rang listi kandidata, Klasa: 551-07/23-02/2, Urbroj: 2103-08-05-23-05 od 30.01.2023. Općinski načelnik općine, donosi

Odluku o izboru radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz projekt „Zaželi jednake mogućnosti“

U privitku odluka: