Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), čl. VII. Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama (Klasa:372-05/17-01/01 , Urbroj: 2111-05-03-17-03 od 23.01.2017. godine. a na prijedlog Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata udruga iz proračuna Općine Đulovac te utvrđivanje prijedloga liste prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje , klasa:372-05/17-02/01, urbroj:2111-5-05-17-05 od 15.03.2017., općinski načelnik donosi

O D L U K U o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Tekst odluke možete preuzeti na linku:
-Odluka o dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Icon
Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama