Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) ), općinski načelnik Općine Đulovac, te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik Općine Đulovac dana 27. travnja 2018. godine, donio je

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Tekst odluke dostupan je na poveznici:

Icon
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine