Na osnovu članka 50. Statuta Općine Đulovac ( Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII i 4/XIII- Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac)i Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA:910-04/17-07/10; URBROJ:524-06-02-01/1-18-245;i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.pod kodnim brojem UP.02.1.1.05.0161, od 30.05.2018.g.u svezi financiranja programa ZAŽELI jednake mogućnosti- Program zapošljavanja žena u Općini Đulovac, načelnik Općine Đulovac dana 30.08.2018.g. donosi

O D L U K U o izboru kandidatkinja- žena za obavljanje poslova pružanja usluga i podrške osobama starije životne dobi- PROJEKT „Želim raditi, želim pomoći!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda

Odluku možete preuzeti na linku:

Icon
Objava Odluke o izboru kandidatkinja- žena za obavljanje poslova pružanja usluga i podrške osobama starije životne dobi- PROJEKT „Želim raditi, želim pomoći!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda