Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), vezano uz članak 298. stavka 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br 120/16) Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

za izvođenje građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2018. godine , Evidencijski broj nabave: E-42-EVM-JN/2018

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave sa zapisnikom o postupku javnog otvaranja ponuda možete preuzeti na linkovima:

Icon
Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2018. godine , Evidencijski broj nabave: E-42-EVM-JN/2018
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda