Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), vezano uz članak 298. stavka 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br 120/16) Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

za izvođenjem radova na izradi projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju javne zgrade (multifunkcionalne namjene) u Đulovcu na k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-1-EVM/2018-JN

Obvijest o poništenju postupka jednostavne nabave možete preuzeti na linku:

Icon
Objava obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave E-1-EVM/2018-JN
Povećaj font
Kontrast