Ured Državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji-Služba za opću upravu-Ispostava Daruvar povodom izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac koji će se održati dana 04.11.2018.
nedjelja upućuje slijedećuobjavu biračima koju možete pogledati na linku:

Icon
Objava biračima