Sukladno članku 41. i 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) i članka 12. Statuta Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 30. prosinca 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-02/1, URBROJ:2103-8-01-22-01, od 26. prosinca 2022. („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2022) Upravno vijeće Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ dana 25. travnja 2023.

– Podatke vezane uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“
– Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
– Obavijest o provjeri znanja