Sukladno članku 41. i 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 ) i članka 12. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 04. travnja 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-01/1, URBROJ:2103-8-0122-01 , od 19. 03.2022. , Upravno vijeće javne Ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac „PAPUK“ dana 13. svibnja 2022., objavljuje:

– Podatci vezani uz javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
  radno mjesto: ravnatelj Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK “
– Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
– Obavijest o provjeri znanja