Obavijest političkim strankama

Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija:

  1. Punomoći izbornih sudionika:

Osobe ovlaštene za zastupanje političkih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, te kandidati grupe birača mogu opunomoćiti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura općinskom izbornom povjerenstvu, za unošenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred općinskim izbornim povjerenstvom. Ta punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo potpisana od ovlaštene osobe.

VAŽNO: Izborni sudionici dužni su original/izvornik spomenute punomoći dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Đulovac.

Radno vrijeme OIP- a Općine Đulovac- za zaprimanje kandidacijskih lista i  ovjeru očitovanja:

  • 20.10.2018. (subota) od 09:00 do 12:00 sati,
  • 21.10.2018. (nedjelja) od 09:00 do 11:00 sati,
  • 22.10.2018. (ponedjeljak) od 08:00 do 16:00 sati,
  • 23.10.2018. (utorak) od 08:00 do 24:00 sata (rok za predaju kandidature).

 

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva

                                     Elvir Purić, dipl. iur., v.r.