Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik – voditelj EU projekata u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Đulovac, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik – voditelj EU projekata objavljuje slijedeće obavijesti: