Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Đulovac za k.č.br. 1389/1 k.o. Veliki Bastaji

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Icon
Obavjest o prodaji k.č.br. 1389/1 u k.o. Veliki Bastaji