Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: 

k.č.br. 302/1 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1158 m² (0,1158 ha), tržišna cijena iznosi 2.663,40 kn 
k.č.br. 302/3 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1151 m² (0,1151 ha), tržišna cijena iznosi 2.647,30 kn 
k.č.br. 458/1 u k.o. Mali Bastaji, pašnjak, oranica površine 3392 m² (0,3392 ha), tržišna cijena iznosi 6.036,48 kn 
k.č.br. 468 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1572 m² (0,1572 ha), tržišna cijena iznosi 2.876,76 kn  

Cijeli tekst obavijesti možete preuzeti na linku :

Icon
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac