Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 48/15) koji, između ostalog, određuje da se poljoprivredno zemljište mora održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, a to znači da se mora spriječiti njegova zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem. Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Sukladno tome Općinsko viječe Općine Đulovac je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.4/XIII)

Odluku možete preuzeti na linku:

Icon
Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Đulovac