INA – Industrije nafte d.d. provodit će seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezerve nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području općina: Đulovac, Suhopolje i Veliki Grđevac, te gradova Virovitica i Grubišno Polje. Seizmička mjerenja izvode se u okviru projekta 3D Virovitica Jug, a radove na terenu za INU će izvoditi ugovoreni izvođač.

Eventualne štete koje bi mogle nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijenit će se odmah nakon završetka radova od strane komisije sastavljene od predstavnika lokalnih mjesnih odbora i INE o čemu će vlasnici zemljišta biti na vrijeme obavješteni. U slučaju nastanka eventualne štete, istu će podmiriti INA.

Ovim putem unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te osiguranja neometanog rada našim ekipama. Također, molimo građane da ne diraju postavljene oznake i kablove na zemljištu kao ni drugu opremu kako ne bi došlo do oštećenja. U tim slučajevima kao i u slučajevima eventualnih krađa opreme INA će biti primorana obavijestiti nadležne policijske postaje.

Planirano je da se radovi odvijaju kontinuirano sedam dana u tjednu od sredine studenog 2020. godine do sredine ožujka 2021. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve:

Mato Medić 097/7703 990
Stjepan Pavelić 099/698 0132